Pelagonija region
 
 
 

Центар за развој на Пелагонискиот плански регион
ул. Томаки Димитровски бр. 7, Битола
info@pelagonijaregion.mk
Тел +389 47 232 800
Факс :+389 47 203 818
Потпишан нов Договор на финансирање на Бизнис Центарот во рамките на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион
На 27-ми мај 2016 година во Скопје свечено беше потпишан новиот Договор за поддршка на Бизнис Центарот во Пелагонискиот регион, помеѓу Министерството за локална самоуправа и Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион.
Целта на договорот е поддршка на Бизнис Центарот во насока на  поттикнување на развојот на малите и средни бизниси, зголемување на конкурентноста  помеѓу општините и планските региони и привлекување на нови инвеститори преку олеснување на пристапот до институциите и до услугите во регионот.
Интензивно се работи на реконструкција и адаптација на регионалниот зелен пазар во Битола
Проектот за Реконструкција и адаптација на делови од регионалниот зелен пазар во Битола. Фаза 1 - Изградба на плато и канализација и Фаза 2 - Изградба на 6 павиљони, покривање на простор и електрика чиј носител е Центарот за развој на Пелагониски плански регион во партнерство во ЈП Пазари е во во полн тек.
15-та Седница на СРППР

На 18.05.2016 година во Општина Новаци, Советот за развој на Пелагонискиот плански регион во присуство на Градоначалниците на 9-те Пелагониски општини и Раководителот на Центарот за развој на Пелагонискиот регион ја одржа својата 15-та седница. На дневниот ред на седницата се разгледа и усвои на записникот од 14-тата Седница на Советот за развој на Пелагониски плански регион,

1 / 102
 
\
\
\
\
\

 
     
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 Центар за развој на Пелагонискиот плански регион. All Rights Reserved