Pelagonija region
 
 
 

Центар за развој на Пелагонискиот плански регион
ул. Томаки Димитровски бр. 7, Битола
info@pelagonijaregion.mk
Тел +389 47 232 800
Факс :+389 47 203 818
15-та Седница на СРППР

На 18.05.2016 година во Општина Новаци, Советот за развој на Пелагонискиот плански регион во присуство на Градоначалниците на 9-те Пелагониски општини и Раководителот на Центарот за развој на Пелагонискиот регион ја одржа својата 15-та седница. На дневниот ред на седницата се разгледа и усвои на записникот од 14-тата Седница на Советот за развој на Пелагониски плански регион,

Работилница за изработка на Регионална стратегија за иновации во Пелагонискиот регион
Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион на 17-ти мај 2016 година во Хотел Милениум во Битола организира работилница за изработка на Регионална стратегија за иновации. Овој процес  се спроведува во сите плански региони со поддршка на Министерството за локална самоуправа на РМ и Германското друштво за меѓународна соработка во рамките на проектот “Одржлив и инклузивен регионален економски развој во Македонија”.
Реализиран Проектот за “Опремување на Младински културен центар во населено место Новаци”

Центарот за развој на Пелагониски плански регион ја заврши имплементацијата на проектот “Опремување на Младински културен центар во населено место Новаци”.
Со уредувањето на младинскиот културен центар се  обезбедуваат услови за реализација на настани од различен вид,  културни, едукативни, забавни настани и собири.

1 / 102
 
\
\
\
\
\

 
     
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 Центар за развој на Пелагонискиот плански регион. All Rights Reserved